top of page

16

Uhličitan draselný je človeku známy od nepamäti. Pôvodne sa používal na pranie oblečenia, pretože v alkalickom prostredí, ktoré vytvára, sa ľahko rozkladajú tuky a všetky škvrny zmiznú už po prvom praní. Továrne na mydlo ho používajú pri výrobe svojich produktov. V dávnych dobách sa potaš získavala zo stromov obsahujúcich veľa draslíka (javor, breza, borovica). Na tento účel sa drevo spálilo a z jedného metra kubického dreva sa získalo približne 500 gramov uhličitanu draselného.


Okrem spaľovania dreva existoval aj iný spôsob výroby potaše: popol z dreva sa polial horúcou vodou a vzniknutá zmes sa vyliala do kotla nad ohňom z dreva. Tento postup sa musel vykonávať veľmi zručne, aby oheň neunikal a aby sa potaš usadila na dne nádoby.


V 17. - 18. storočí sa v celej Európe nachádzali stovky pecí na výrobu potaše a v oblasti Novej Huty sa potaš (slov. salajka) vyrábala od konca 18. storočia. Keďže po potaši bol v Európe veľký dopyt a lesov bolo dostatok, miestni šľachtici si rýchlo uvedomili, že výroba potaše môže priniesť dodatočné príjmy. Tak vznikli prvé potašové chaty, v nemčine známe ako Potaschen Hütten.38 V prvom topografickom prehľade z rokov 1782-1785 sa Potaschen Hütten spomína ako súčasť dnešnej obce Budoi, prvej slovenskej osady založenej v Bihorskej župe. Postup získavania uhličitanu draselného alebo potaše (K2CO3) spaľovaním dreva, listov a trávy bol nasledovný: lúhovanie surového dreveného popola namáčaním v kadiach a premývaním vodou; odparovanie varením lúhu vo veľkých hrncoch alebo kotloch; opätovné spaľovanie (kalcinácia) na skvalitnenie uhličitanu draselného; odparovanie lúhu; ďalšie spracovanie surovej potaše.


Za prvé miesta, kde sa Slováci usadili, sa považujú potašové huty. Jedným z takýchto miest je centrum obce Gemelčička (rum. Făget), kde sa nachádza kostol viditeľný z veže Belvederu. Spomienku na tieto časy možno nájsť aj v názve miesta Salajka.39 V Starej Hute, Gemelčičke a ďalších slovenských osadách sa totiž často vyskytuje miestny toponym Salajka, čiže miesto, kde sa kedysi pálilo drevo a varil popol, z ktorého sa získavala potaš.

bottom of page