top of page

21

Jednou z najobľúbenejších atrakcií Huty Slávia je vodný mlyn. Táto atrakcia, ktorá sa tu nachádza, aby turisti mohli pozorovať mlynárske remeslo, je určená pre deti aj dospelých, ktorí sú zvedaví, ako sa dá využiť sila vody v domácnosti.


Vodné mlyny boli najrozšírenejšie počas feudalizmu a nachádzali sa na brehoch riek s veľkým prietokom. Podľa feudálneho práva mohol mlyn na svojom panstve postaviť len vlastník pôdy.50 Vodné mlyny boli pre obyvateľov vidieka nenahraditeľné, pretože sa v nich mlela pšenica a vyrábal chlieb, základná potravina ľudí. Prostredníctvom vodných mlynov roľníci mleli svoju úrodu obilia a vyrábali múku, z ktorej museli žiť do ďalšej úrody.


Vodné mlyny však mali aj iné využitie. Existovali aj mlyny na výrobu dosák, ktoré využívali silu vody na uvedenie stolárskych strojov do pohybu, aby rozrezali drevo a vyrábali dosky potrebné na stavbu. Na okraji každej osady sa zvyčajne nachádzal aspoň jeden mlyn, ktorý nebol pre obyvateľov príliš ďaleko. Mlyn sa nachádzal na prirodzene vhodnom mieste, ktoré poskytovalo prívod vody a dostatočný vodopád na uvedenie mlynského kolesa do pohybu. Vodné mlyny majú jedno alebo viac kolies poháňaných silou prúdiacej vody. Na stavbe alebo oprave mlyna sa podieľala celá komunita. Za poskytnuté služby si mlynár zvyčajne účtoval tretinu alebo štvrtinu z pomletých produktov: „V mlyne sme sa postavili do radu za tými, ktorí mali kvalitnú pšenicu. Hovorilo sa, že múku ste vlastne dostali z pšenice toho, kto bol pred vami, pretože múka zostala v zariadení. A múka z tvojej pšenice sa dostala k tomu, kto prišiel po tebe.“ povedal miestny obyvateľ.


Ďalším využitím vodnej sily bolo pranie veľkých tkanín, ako sú plachty, koberčeky a koberce. Tie sa umiestnili na miesto nazývané kaďa, tradičné zariadenie z dreva, ktoré zachytávalo časť riečnej vody. Pod tlakom vody a vďaka silnému okysličovaniu sa tkaniny v okamihu vyčistili.


Janko mlinárech52 (Ioan Morarul)

Janko mlinárech Na vŕšku leží, [:A ten jeho mlin A ten jeho mlin Nadarmo beží:]

Ani nemele,
Len tak falšuje
[:Janko mlinárech
Janko mlinárech Dievki miluje:] Švárna dievčina,
Dones do mlina,
[:Málo, lebo moc, málo,
nebo moc, len dones na noc.:]

Já ti zemelem,
Míto neveznem,
[:Len ta já trikrát,
Len ta já trikrát Pekne obejmem:]

Aj ma obejmal,
Aj mi míto zal, [:bodaj mlinárov, Bodaj mlinárov Šeckích čert zebral.:]

bottom of page