top of page

A Bisztra-folyó

A víz minden nép kultúrájában, minden időben alapvető elem. A vizet a fizikai és szellemi megújulás forrásának tekintik, és nem hiányzik egyetlen közösségből sem. Egy település létrehozása közvetlenül kapcsolódik a vízforrás létezéséhez; a föld termékenysége, és így a termés is a víztől függ; az egyházi szertartások a kereszteléskor vízbe merítést foglalnak magukban.

 

Láthatjuk tehát, hogy a víz az újjászületés, a megtisztulás, a keresztség, a megújulás, az újjászületés gondolatához kapcsolódik. Az folyó vizek szimbolikusan a különböző birodalmak, az élet és a halál, a munka és a pihenés világa közötti határt jelképezik. A folyókon átívelő hidakat ezért két világ közötti szimbolikus átkelőhelynek tekintik.

 

A szlovák telepesek érkezésekor a Réz-hegység erdős vidékén bőségesen lehetett vizet találni. A hegyek mélyéről számos tiszta vizű forrás tört elő, készen arra, hogy életet, energiát és áldást hozzon, amire az itt letelepedett embereknek szüksége volt. A szlovák telepesek olyan helyeken alakítottak ki otthonokat, ahol volt folyóvízforrás. Figyelemre méltó, hogy annyi forrás volt, hogy minden háztartásban volt egy. Idővel a tömeges erdőirtás és a népességnövekedés miatt sok forrás kiszáradt. Azok, melyek ma megmaradtak, a Bisztra folyóba ömlenek, amelynek forrása a Réz-hegység középső részén, a Văratec-csúcs (755,9 m) keleti lábánál van, Hármaspatak falu közelében ered. Kezdetben nagyon kis hegyi pataknak tűnik, de ahogy leereszkedik a torkolat felé, összegyűjti a mellékfolyók vizét, és végül eléri a 47 km hosszúságot és a 175 négyzetkilométeres vízgyűjtő területet. A folyó a Réz-hegység viszonylag sík fennsíkján folyik át a fő dél-nyugat – észak-kelet irányban. 

 

A Bistra folyó Sólyomkővár falutól a kristályos folyó torkolatáig délkelet - észak-nyugati irányban folyik. Ezen a részen az áramlási lejtő meredek. Tíz településen folyik keresztül (Sólyomkővár, Fekete-erdő, Almaszeg, Papfalva, Bisztra, Cséhtelek, Bozsaly, Tóti, Rétimalomtanya, Bisztraterebes), és Monospetrinél ömlik a Berettyó folyóba, amely a Berettyó egyik legfontosabb mellékfolyója.

bottom of page