top of page

A csűr - multifunkcionális tér. Szlovák ünnepek

Meghívjuk Önt... egy esküvőre! És nem is akármilyen esküvőre, hanem olyanra, amilyet még soha nem látott; talán csak a nagyszülei és dédszülei. Amit tudni kell róla, hogy nem egy étteremben zajlik, még csak nem is egy kultúrotthonban, ahogyan az a közelmúltig szokás volt, hanem... egy csűrben!

A Huta Slavia ökoturisztikai ösvényen tett túránk során egy teljesen váratlan helyre, egy multifunkcionális csűrhöz érkeztünk. Mivel valószínűleg zavaró a két ilyen különböző kifejezés összekapcsolása, engedje meg, hogy tisztázzunk néhány dolgot. Az itt látható épület egy csűr (szlovákul "humno" vagy "stodola"), egy ház melléképülete, amelyet a múltban elsősorban takarmány, gabona, mezőgazdasági eszközök tárolására, sőt, szarvasmarhák és lovak elhelyezésére használtak. Mivel a rendelkezésre álló terület nagyon nagy volt, a csűrt összejövetelek, ünnepi étkezések, különböző mulatságok és akár esküvők helyszínévé lehetett alakítani. Régebben a falvakban nem voltak olyan helyek, ahol nagyobb összejöveteleket lehetett volna tartani, ezért az esküvőket otthon tartották. A mulatságot egy csűrben vagy magtárban, az udvaron és a házban, később pedig rögtönzött sátrakban tartották. Az előkészületek néhány nappal a tényleges ünnep előtt kezdődtek, és az egész család, a szomszédok és a közösség más tagjai segítettek, akik együtt takarítottak, főztek és készítettek elő mindent, ami a nagy ünnephez szükséges volt.

A Huta Slavia komplexumban egy csűr rekonstrukciója nemcsak azért történt, hogy emlékeztesse a látogatókat őseink életére, hanem azért is, hogy egy olyan összetett teret hozzon létre, ahol ma is különböző rendezvényeket lehet tartani, különösen a vallási és világi ünnepekhez kapcsolódó eseményeket. Ezért a csűrben különböző tematikus kiállításokat fedezhet fel, amelyek a szlovákok életét mutatják be, vagy információkat találhat az év legfontosabb ünnepeiről. Ezen ünnepek egy részét rendezvények szervezésével is meg kívánjuk jelölni, amelyekre minden érdeklődőt meghívunk.

Esküvői hagyományok

Az évek során számos változás történt az esküvők szervezésében. A 20. század elején még léteztek olyan szabályok, amelyek szerint a fiatalok már jóval az esküvő előtt udvaroltak, és a partnereket a szülők beleegyezésével választották ki. Vagyonukat a házasság révén akarták növelni vagy legalábbis megőrizni. Ezért a lány kezét gyakran a fiú anyja vagy valamelyik nagynénje kérte meg. Ha a lány és családja különböző okok miatt nem fogadta el az ajánlatot, a nemleges választ még aznap megadták. Ha a válasz pozitív volt, a hivatalos bejelentés előtt 3-4 napot vártak, nehogy azt higgyék, hogy a lány alig várja, hogy férjhez menjen. Miután a megállapodás megszületett, a két család együtt ment, hogy tájékoztassa a papot a döntésükről.liv A következő hetekben a leendő vőlegény elment a lány házához, és hivatalosan is megkérte a kezét. A vőlegény a vőféllyel ment meghívni a vendégeket a vőlegény oldaláról, a menyasszony a koszorúslánnyal pedig a menyasszony oldaláról hívta a vendégeket. A menyasszony és a vőlegény csak a két pár násznagyot hívta meg. A násznagyok azok voltak, akiket maguk választottak maguknak (Birmovačka). A második világháború után a legtöbb esküvőt vasárnap tartották. Az esküvő előkészületei már jóval korábban elkezdődtek. Egy héttel korábban a család nőtagjai és rokonai különleges száraztésztákat (brdovce - szövőszéken készült) készítettek. Előzetesen egy nagy sátrat állítottak fel, hogy az egész násznép elférjen benne. Ezután elkészültek a sütemények és megsült a kenyér.

Az esküvő három napig tartott. Az első napon a fiatalok felkészültek, és a közösség lányai és fiúi részvételével Kulho Tanec nevű összejövetelt tartottak. Másnap kora reggel kezdődött a tényleges esküvő. A zenészek a tanúkkal együtt elindultak a násznagyok háza felé. Onnan mindannyian a vőlegény házához mentek. Itt a násznagy búcsúbeszédet (odberanka) mond a vőlegény nevében, elbúcsúzva szüleitől, családjától, barátaitól és szomszédaitól. A vőlegény letérdelt a szülei elé. A beszéd után egy dalt énekelnek:

Viszlát, viszlát, anya, apa,

szeretettel neveltetek fel.

Köszönöm a szereteteteket

Elmegyek arra a hosszú útra

Viszlát, viszlát, testvérek, nővéreklv

...

Közben a vőlegény mindenkitől elköszön. Az egész társaság elindul a menyasszony háza felé. A vőlegényt, kezében a menyasszony virágcsokrával, két tanú vezeti, őt követik a násznagyok, a szülők, a család, majd a többi vendég. A zenészek zárták a sort és végig húzták a nótát. A menyasszony házához érve a menet megáll a kapunál. Itt kezdődik a menyasszonyi alkudozás szokása. Kezdetben egy másik, menyasszonyi ruhába öltözött személy látható (szakadt fehér ruhában, szoknyával letakarva), ez egy humoros célokat szolgáló színházi jelenet. E jelenet után a menyasszony nászasszonya, aki szintén segített neki reggel elkészülni, behozza a menyasszonyt, akinek a vőlegénnyel való tárgyalása megkezdődik. Miután megegyeztek, a vőlegény átadja a csokrot a menyasszonynak, aki a vőlegény kabátja hajtókájára feltűz egy kokárdát (pierko – szabad fordításban, toll). A koszorúslányok is kiosztják a kokárdákat, először a tanúknak, majd a násznagyoknak, az apának és a többi meghívott fiúnak és férfinak. A lányok nem viseltek kokárdát. Csak két fő koszorúslány volt, egyforma ruhában. Így kitűnhettek a többi vendég közül. A nászasszony és a koszorúslányok egy-egy tortát hoztak az esküvőre. Ezután a menyasszony nevében búcsúbeszédet (odberanka) mondanak, amelyben elbúcsúzik szüleitől, családjától, barátaitól és szomszédaitól. Ugyancsak a vőlegény násznagya tartotta a beszédet. Manapság ezeket a beszédeket a vőfély tartja.

E szokások befejezése után a körmenet gyalogosan indul a templom felé. Ha a megtett út hosszú volt, megálltak útközben. A zenészek énekeltek, a többiek pedig táncoltak. A nászasszonyok süteményes kosarakat vittek, a násznagyok pedig egy-egy üveg bort vagy egy szépen feldíszített pálinkát, hogy minden vendéget megkínálhassanak.

A menyasszonyt a vőlegény tanúi, a vőlegényt pedig a koszorúslányok vezették az oltárhoz. Ezután a pár két oldalán foglaltak helyet. A násznagyok a menyasszony és a vőlegény mögött ülltek. Az esküvő után elmentek a mulatságba. Ezúttal a menyasszony a vőlegénnyel ment. A tanúk és a koszorúslányok a násznagyokkal együtt utánuk mentek.

Amint elérték a kaput, ismét megállították őket. Itt is a hagyományok szellemében be kellett bizonyítaniuk, hogy képesek gondoskodni magukról. A vőlegénynek egy darab csonkot kellett feltörnie, a menyasszonynak pedig egy tányér vagy más edény törött szilánkjait kellett felsöpörnie. Mindeközben viccelődtek, tréfálkoztak és szórakoztak. Miután átmentek ezen a "próbán", elkezdődött a tényleges ünneplés, amely hajnalig tartott.

A legnagyobb tortát éjfélkor vágták fel, és a násznép között szétosztották. A menyasszony lecserélte a menyasszonyi ruháját egy új ruhára, és egy főkötőt tettek a fejére annak jeléül, hogy már férjhez ment. Másnap volt a popravka, vagyis a sátor kipakolása és kitakarítása, és ami jó alkalom volt a mulatság folytatására. A szlovák kultúrában a naptári szokások sajátos struktúrát alkotnak, amelyet a közösség minden tagja szigorúan betart. Íme néhány a legfontosabb szlovák közösségi ünnepek közül:

Január 1-jén ünneplik az újévet, amikor minden férfi és fiú a Vinšovať-köszöntéssel elment a rokonokhoz és barátokhoz. A hagyományos köszöntés szövege a következőlvi:

"Boldog új évet kívánok,
Isten adjon egészséget, sok szerencsét,
Isteni áldást teljes egészében,
A gyermekáldásnak örvendjetek,
Legyen bőséggel, minden, amire vágytok, gazdag termés,

éléskamrákban, csűrben, minden bőségben, Legyetek vidámak,
Mint az angyalok a mennyben, Áldott legyen Jézus Krisztus!"

Az egyik legnépszerűbb szlovák ünnep a Fášangy, egy három napig tartó bál. Január 6-tól a nagyböjt első napjáig tart, amikor a tél végét és a tavasz kezdetét jelképező hagyományok összefonódnak. Ebből az alkalomból a fiúk gyönyörűen hímzett zsebkendőt kaptak a lányoktól, amely megerősítette a lány beleegyezését, hogy három napig az adott fiúval táncoljon a bálokon. Azok a fiúk, akiknek nem sikerült felkelteniük egy lány érdeklődését, nem tehettek tollat a kalapjukba, és meg kellett várniuk, amíg ők is kaptak egy zsebkendőt. Az ünnepségek végét a harangszó jelentette be.lvii Bihar megyében azonban maga a pap jött, hogy bejelentse a bál végét.

Húsvétlviii (szlovákul: Veľká Noc), Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe alkalmából egy sor tevékenységet szerveztek, amelyeket minden hívő szentséggel megtartott. A szertartások a zöldcsütörtökön kezdődtek, amikor megkötötték a harangokat és a dobok perdültek. Nagypéntek a gyónás napja volt; nem dolgoztak semmit, és nagyon szigorú böjtöt tartottak. Fehér szombaton az asszonyok elkezdtek sonkát főzni, tojást festeni, kalácsot gyúrni. Szombatról vasárnapra, éjfélkor, templomba mentek. Húsvét vasárnapja alkalmat adott arra, hogy a család összegyűljön egy ünnepi étkezésre a szülői házban. Húsvét második napja, a hétfő minden szlovák számára a locsolkodás napja volt. A lányokat reggelente a folyóhoz vagy a kúthoz vitték, ahol meglocsolták őket. Az utóbbi időben a vízzel való locsolást felváltotta a parfümmel való locsolás. A lányok főtt tojást adtak a locsolóknak. A Bihar megyei falvakban keddenként is jártak locsolni, de most a lányok mentek a fiúkhoz, akik előző nap elfelejtették meglocsolni őket.

További fontos ünnepek az év folyamán: Vízkereszt (szlovákul: Tri krale), Hromice, hamvazószerda vagy csúnya szerda (szlovákul: Skareda streda/Popolcova streda v kalendaru), Szent József (szlovákul: Sv. Jozef), Nagyboldogasszony (szlovákul: Zvestovanie Panny Márie), A halál vasárnapja (szlovákul: Čierna nedela sau Smrtna Nedela), Virágvasárnap (szlovákul: Kvetna nedela), Szűz Mária mennybemenetele (slov. Nanebovstupenie Panny Márie), Pünkösd (szlovákul: Turice), Krisztus teste (szlovákul: Božie Telo; lat. Corpus Christi).

bottom of page