top of page

13

Je toľko vecí, ktoré udivujú oko cestovateľa! Čisté horské pramene, hlboké zelené lesy, harmónia všade okolo nás. A keď si už myslíme, že nás nič neprekvapí, prídeme k divej čerešni a mladému hrabu. Dva stromy, ktorých osudy, hoci zdanlivo odlišné, sa prepletajú v harmónii, ktorá nevyhnutne pripomína dvoch milencov. Tieto dva stromy, vyrastajúce akoby z jedného koreňa, tu stoja už desaťročia ako svedectvo príbehu lásky, ktorá prekonala čas a ťažkosti. Keď sedíme v ich tieni, zdá sa nám, že počujeme, ako si šepkajú slová lásky alebo spomínajú na roky, keď spolu vyrastali, ako sa spoločne trasú listami, ako sa tešia zo zelene jari alebo ako počúvajú spev vtákov. Zostanú tu navždy, zjednotené, ako svedok plynutia času cez nás, ako symbol harmónie, ktorú musíme zachovať, a ako výzva, aby sme sa usilovali o lásku, nech sme akokoľvek odlišní!


Ale divá čerešňa a mladý hrab symbolizujú nielen lásku, ale aj život, ktorý viedli Slováci v Novej Hute, život v harmónii s prírodou. Veľká vzdialenosť medzi jednotlivými domácnosťami, dlhé cesty, ktoré museli miestni obyvatelia absolvovať, aby si zabezpečili potrebné veci, a trochu izolovaný život viedli tunajších Slovákov k tomu, aby sa našli v prírode a udržiavali úzke spojenie s prírodnými živlami. Táto príroda bola pre nich ako druhý domov. Miesto, ktoré im poskytovalo niektoré životné potreby (zver, drevo na stavbu a oheň), útočisko v nepokojných časoch, les zostáva pre ľudí symbolom pozemského raja, kam môžu utiecť, aby našli sami seba.


Príroda inšpirovala ľudí k tomu, aby vytvárali a zdobili svoje domy, nástroje a predmety v domácnosti rastlinnými motívmi; aby skladali príbehy, piesne a básne na tému spojenia človeka s prírodou. V slovenskej komunite v Novej Hute dodnes ústne koluje mnoho takýchto piesní. Jednu z nich tu reprodukujeme:


Vyrástla lipka, vyrástla borovička


[:Vyrástla lipka, vyrástla borovička, vyrástol z ruže kvet:]
[:a keď ma ty nechceš ani nemiluješ povedz že mi to hneď!:]

[:A keď ma nechceš, ani nemiluješ,
ani ma neľúbiš,:]
[:ja v noci nespím, len na teba myslím, ty za inou chodíš!:]

[:Ani ťa nechcem, ani ťa nemilujem, ani ťa nemám rád,:]
[:pretože si plana, tancuješ do rána, preto ťa nemám rád.:]

[:A înflorit teiul, a înflorit ienupărul,
A înflorit trandafirul :]
[:Dacă tu nu mă vrei, nici nu mă îndrăgești Spune-mi de îndată:]

[:Dacă tu nu mă vrei, nici nu mă îndrăgești Nici nu mă iubești:]
[:Eu noaptea nu dorm, la tine mă gândesc Tu umbli după altele:]

[:Nici nu te vreau, nici nu te îndrăgesc, Nici nu te plac:]
[:Pentru că ești rea, dansezi până dimineaţa De aceea nu te plac. :]

bottom of page