top of page

17

Spracovanie dreva je jedným z najdôležitejších remesiel v živote človeka už od staroveku. Už v tých časoch sa drevo hojne používalo v stavebníctve, najmä na bývanie. Dosky sa používali skôr v interiéri domov, najmä na výrobu postelí, stolov, stoličiek a iného interiérového nábytku.


Drevo sa hojne používalo aj na výrobu rôznych poľnohospodárskych nástrojov, ako sú pluhy, vidly, hrable, lopaty, nástroje pre iné remeslá (krosná, hrnčiarsky kruh, priadky a vretená) a na výrobu predmetov pre domácnosť a úžitkové predmety (nádoby na jedlo, rebríky, tyče atď.).


Najčastejšie používané druhy dreva sú: agát, jaseň (používa sa na rôzne časti vozov), buk (používa sa na stavbu, nábytok, nástroje), dub, orech (používa sa na nábytok), dub zimný (používa sa na výrobu kolíkov a násad), jedľa, borovica, čerešňa (používa sa na rôzne naberačky) atď.

Je samozrejmé, že dostatok dreva na slovenských dedinách podporoval rozvoj drevárskeho remesla. Poľnohospodárske náradie alebo jeho časti (násady sekier, motyky, kosy, vidly, krompáče atď.) sa vyrábali z dreva. Poľnohospodárske predmety sa vyrábali v zimnom období, ktoré bolo z hľadiska poľnohospodárskeho kalendára pokojnejším obdobím, a obdobím, keď drevo bolo v období pokoja, čo mu dodávalo väčšiu pevnosť.


Na dedine sa remeselníci špecializovali podľa drevených predmetov, ktoré vyrábali: debnári (vyrábali sudy, kade alebo rôzne drevené nádoby), kolesári (vyrábali drevené kolesá a vozy). Sudy sa zvyčajne vyrábali z tvrdého dreva (buk, dub). Debny môžu byť vyrobené aj z mäkkého (topoľ) alebo ihličnatého dreva. Mäkké drevo (prútie, topoľ, breza) sa používalo najmä na výrobu predmetov do domácnosti alebo na hospodárske účely (taniere, lyžice, misky, vedrá, korytá a žľaby na napájanie zvierat).


Medzi nástroje stolárov patrili sekery, sekerky, dláta, nože, metly, kružidlá (na zakreslenie zakrivených čiar) a rôzne podpery, na ktoré sa počas práce ukladalo drevo atď. V závislosti od zložitosti výrobku mohla samotná výroba trvať od niekoľkých hodín až po niekoľko dní. Drevené predmety sa zvyčajne predávali na výročných jarmokoch alebo týždenných trhoch v Alešdi (rum. Aleşd), Popešti (rum. Popeşti) alebo Siplaku (rum. Suplacu de Barcau).


V drevárskej dielni v Huta Slavia sa nachádzajú tradičné stolárske nástroje a množstvo predmetov vyrobených v Plopišských vrchoch.


bottom of page