top of page

25

Pred rokmi urbanizácie a industrializácie sa prevažná väčšina vecí potrebných v komunite vyrábala na mieste. Či už išlo o základné potraviny, ako je múka a olej, potreby pre domácnosť alebo rôzne nástroje, komunita bola organizovaná tak, aby mohla zabezpečiť toľko, koľko jej členovia potrebujú. Preto sa v minulých storočiach v obciach nachádzali rôzne dielne: stolárska, debnárska, kováčska a pod.


Kováčska dielňa bola dielňou, ktorú nemožno vynechať v žiadnej dedine. Toto remeslo sa zvyčajne dedilo z otca na syna. Kováč slúžil potrebám dedinskej komunity a niekedy sa jeho výrobky predávali na týždenných alebo výročných jarmokoch. Špecifický charakter horských dedín v tejto oblasti, kde mnohí obyvatelia pracujú v lesných remeslách, znamenal vysoký dopyt po nástrojoch potrebných pre toto remeslo. Vyrábali sa sekery, kosáky a kosy, sekerky, reťaze a kovové džbány. Okrem nich sa vyrábali aj ďalšie predmety potrebné na poľnohospodárske práce alebo dokonca poľnohospodárske náradie, ako napríklad kovové podpery pre vozíky a kolesá. Nástroje ako motyka, kosa, rýľ a vidly, ktoré sa v tejto oblasti vyrábali pred desiatkami rokov, možno v niektorých domácnostiach nájsť aj dnes. Aj niektoré predmety, ktoré ženy potrebovali pri tkaní alebo v domácnosti, zhotovoval obecný kováč.


Potrebná surovina, železná ruda, sa zvyčajne dovážala z južnej časti kraja, kde sa takéto zdroje nachádzali, a potom sa spracovávala v dielni. Vyrobené predmety boli rôznorodé a zabezpečovali vykonávanie hlavných miestnych činností.


V kováčskej dielni v Huta Slavia sú vystavené stovky takýchto predmetov zozbieraných od miestnych obyvateľov. Rozmanité predmety sú svedectvom doby, keď každá komunita dokázala byť sebestačná a vyrábala si väčšinu toho, čo potrebovala.

bottom of page