top of page

3

Vysoko štylizovaná hlava bez portrétu. Oči sa odvrátili od tváre. Úžas, úcta a bolesť, to všetko podčiarknuté slzou, ktorá jemne levituje v priestore. Uši s predĺženým tvarom hlavy vytvárajú štylizovaný kríž, symbol kresťanstva. Tichá bolesť. Tlmená bolesť, ktorú nemožno vyjadriť otvorenými ústami, prepletená s nehmotnou pyramídovou štruktúrou. Obrovská prázdnota.


To je to, čo vidíte a cítite, keď sa dostanete k tretej soche: Socha Spasiteľ Európy. Vytvorila ju v roku 2019 skupina študentov pod vedením maliara, sochára, ilustrátora, univerzitného profesora Borisa Jirků a zdá sa, akoby bola prenesená z iného sveta. Jediná vec, ktorá je tu istá, je odkaz na kresťanstvo, návrat k jednej z hodnôt, ktoré boli základom Európskej únie: viera. „V kresťanstve sa rozvíjalo naše umenie, v kresťanstve boli - až donedávna - zakorenené zákony Európy,“ povedal Thomas Stearns Eliot19, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru z roku 1948. Podobne ako európsky priestor, aj pohorie Plopiš je multietnická a multikonfesionálna oblasť. A vystavenie sochy Spasiteľa Európy v tejto oblasti len potvrdzuje, že tunajší ľudia si cenia rozmanitosť a duchovné a kultúrne hodnoty.

Je nám naozaj cťou, že v areáli Huta Slavia vystavuje sochy jeden z popredných súčasných českých umelcov, profesor Boris Jirků. Boris Jirků, bývalý profesor maľby na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe, v súčasnosti vyučuje figurálnu kresbu a maľbu na Fakulte dizajnu a umenia Ladislava Sutnara Západočeskej univerzity v Plzni. Zároveň je školiteľom doktorandského a magisterského štúdia - klasické médiá (figurálna kresba, grafika, ilustrácia, maľba, socha) na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Je organizátorom výstavy FIGURAMA, ktorá predstavuje práce študentov z 15 univerzít v Európe a USA. Venuje sa voľnej kresbe, maľbe, grafike, ilustrácii, plastikám z dreva a kovu a výtvarným realizáciám v architektúre. Zúčastnil sa desiatok výstav v Českej republike i v zahraničí. V roku 2019 sa zúčastnil sochárskeho workshopu priamo v komplexe Huta Slavia, kde spolu so svojimi študentmi vytvoril sochu Spasiteľa Európy.bottom of page